Wojciech Świątek

Imię:
Wojciech

Nazwisko:
Świątek

Informacje o prelegencie:
Dr Wojciech Swiatek jest członkiem grupy Motorola Security Services. W branży IT pracuje od ponad 15 lat, na stanowiskach technicznych i kierowniczych. Posiada tytuł doktora z fizyki komputerowej zdobyty we współpracy z czterema europejskimi instytutami badawczymi. Jego zainteresowania skupiają się wokół dużych środowisk o wysokim zagrożeniu atakami oraz architekturą. Zanim dołączył do Motorola Information Protection Services, zarządzał działem IT na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w Motorola Global Software Group; wcześniej pracował dla IBM, wojska i uczelni, na stanowiskach technicznych i kierowniczych.

Wojciech jest członkiem (ISC)2 European Advisory Board, posiada certyfikat Certified Information Security Manager (CISM) i jest członkiem Information Systems Audit and Control Association (ISACA). Do jego głównych osiągnięć należą bezpośrednie zarządzania międzynarodowymi centrami projektowymi, utworzenie dwóch grup programistycznych w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz audyty bezpieczeństwa za granicą. Wojciech jest zapraszany jako prelegent, m.in. na konferencje NATO Security Workshops, SummitIT, iSEC i inne.

Temat wystąpienia:

Bieżące problemy bezpieczeństwa w korporacyjnych środowiskach IT

Abstrakt:
Menedżerowie dosłownie toną dziś w “wiadomościach z ostatniej chwili” dotyczących bezpieczeństwa. Od VoIP do podtrzymania ciągłości działania, każdy dzień przynosi nowe problemy i zagrożenia, co czyni trudnym ocenę prawdziwego stanu bezpieczeństwa firmy z globalnej perspektywy.
Niniejsza prezentacja ma na celu podsumowanie kluczowych słabych punktów odkrytych w trakcie niedawnych audytów i ocen dużych firmy i organizacji. Będzie spojrzeniem z wysokiego poziomu na te obszary twojej firmy, które mogą być narażone na atak, jak również praktyczną dyskusją na temat głównych zagrożeń, rzeczywistych i urojonych, z którymi muszą się dziś zmierzyć różne organizacje.