Prezentacje

Materiały audio i video w opracowaniu.

sobota
Sesja1 Sesja2
Prelegent Temat Prezentacja Prelegent Temat Prezentacja
Anton Chuvakin System Network and Security Log Forensic Download Adam Zabrocki Shellcody a architektura MIPS ??? na systemach IRIX Download
AVI
Daniel Cid Log analysis using ossec Download

AVI
Błażej Miga Windows PKI Download
Stefano Zanero My IDS is better than yours… or is it? Download

AVI
Paweł Pokrywka Radar w Ethernecie czyli jak określić lokalizację hosta w sieci LAN Download
AVI
Alexander Kornbrust Oracle for pentesters 2007, how to hack Oracle databases Download
AVI
Grzegorz Flak, Robert Pająk Czy z “phishingiem” można wygrać? Co banki mogą zrobić by rzadziej padać ofiarą Download
AVI
Angelo Rosiello Crypto Viruses: an Overview Download
AVI
Shawn Merdinger VoIP Security Tools and Attacks Download
AVI
Dinis Cruz Buffer Overflows on .Net and Asp.Net Download Raoul Chiesa X.25 (in)security in 2007: real-life experiences Download
Dinis Cruz OWASP, the Open Web Application Security Project Download Wim Vandenputte Calorie restricted OpenBSD Download
Henning Brauer OpenBGPD Download Luca Carettoni, Claudio Merloni String Analysis for the Detection of Web Application Flaws Download
AVI
niedziela
Sesja1 Sesja2
Prelegent Temat Prezentacja Prelegent Temat Prezentacja
Richard Beijtlich The Self-Defeating Network Download
AVI
Łukasz Bromirski Cisco Threat Control and Containment Download
AVI
Luca Carettoni, Claudio Merloni BlueBag Project Download
AVI
Łukasz Bromirski Wirtualizacja sieci - bezpieczeństwo w sieciach MPLS i izolacja ruchu w sieciach lokalnych Download
AVI
Felix Kronlage Secure roaming for the modern roadwarrior Download Wojciech Świątek Current Security Issues in Corporate IT Environments Download
AVI
Joanna Rutkowska A la carte Piotr Sasak, Bartosz Brodecki Obowiązkowa kontrola dostępu w systemie Linux Download

AVI
Maurycy Prodeus Testowanie oprogramowania i jego bezpieczeństwo Download Krzysztof Maćkowiak Analiza ryzyka podstawą wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
zgodnego z ISO/IEC 27001:2005
Download

AVI
“E-pracownik” - dofinansowane szkolenia, zakończenie konferencji, rozlosowanie nagród Download