Łukasz Bromirski

Imię:
Łukasz

Nazwisko:
Bromirski
Informacje o prelegencie:
Entuzjasta (wielu aspektów) FreeBSD, oraz w mniejszym stopniu innych systemów z rodziny BSD a także Linuksa. Swoją szczególną uwagę poświęcam zagadnieniom związanym z sieciami, protokołami routingu i ich bezpieczeństwem. W ramach swoich możliwości staram się prowadzić projekty na rzecz szeroko pojętej społeczności związanej z wolnym oprogramowaniem. Zawodowo związany z firmą Cisco Systems, zajmuje się projektowaniem, rozwiązywaniem problemów i konsultacjami dla klientów w projektach obejmujących różnego rodzaju technologie i rozwiązania sieciowe.


Temat wystąpienia:

Abstrakt: