Capture the Flag - konkurs

O konkursie

1. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA.

2. Zasady przystąpienia do konkursu
Osoba musi mieć ukończone 18 lat.
Zgłosić uczestnictwo najpóźniej do 1 maja 2007 roku.

3. Gra, Punktacja i Zwycięstwo
a) Regulaminowy czas gry to 90 minut
b) W jednej rozgrywce bierze udział od 4 do 8 uczestników.
b) W czasie gry zawodnik może korzystać z narzędzi dostępnych na stanowisku gry, nie może instalować nowych narzędzi, nie może modyfikować konfiguracji systemu ani doprowadzać do unieruchomienia aplikacji będących celem ataku innych zawodników. Nieprzestrzeganie zasad grozi dyskwalifikacją.
c) Lista narzędzi dostępnych na komputerach zostanie podana dzień przed konkursem.
d) Aplikacje będące celem ataku zostaną podane w momencie rozpoczęcia gry.
e) Każdemu zawodnikowi przypisane jest jedno stanowisko.
f) Na każdym stanowisku znajduje się ten sam zestaw narzędzi.
d) Punkt zdobywa sie poprzez podanie sekretnej informacji z komputera innego gracza, można zrobić to w dowolny sposob. Jest to równoważne z eliminacja gracza, którego sekret ujawniono.
e) Regulamin nie przewiduje eliminowania samego siebie, aczkolwiek nie jest to zabronione.
b) Zwycieża zawodnik który:
- zdobędzie >= 50% punktów
- po 90 minutach będzie miał najwięcej punktów
- wyeliminuje wszystkich graczy
c) jeżeli po upływie regulaminowego czasu gry nie zostanie wyłoniony zwycięzca wg kryteriów z pkt b) wtedy zwycięzca wybierany jest metodą random()
f) ostateczną decyzję o przyznaniu punktu i wylonieniu zwycięzcy podejmuje komisja sędziowska.

4. Gra finałowa
a) Gra finałowa to ostatnia gra, w ktorej wezmą udział zwycięzcy z wszystkich poprzednich gier.
b) Jezeli nie będzie możliwy udział w grze finalowej zwycięzcy z gier poprzednich jego miejsce zajmie manekin.
c) W grze finałowej obowiazują te same zasady co w grach poprzedzających gre finałową.

5. Nagrody
a) Nagrody rzeczowe ustala organizator
b) Nagrody nierzeczowe nie sa przyznawane
c) Nagrody przyznawane sa za zwyciestwo w kazdej z rozgrywek w tym w rozgrywce finalowej
d) Osobie, która otrzymała nagrodę nie przysługuje prawo wymiany nagrody na równowartość w gotówce czy jakąkolwiek inną nagrodę.

6. Komisja sędziowska
a) Komisja sędziowska będzie składać się z trzech członków wytypowanych przez organiztora
b) Komisji sędziowskiej będzie przewodził sędzia główny wytypowany przez organizatora konursu
c) Żaden członek komisji sędziowskiej nie może brać udziału w rozgrywkach

7. Postanowienia kocowe
a) Wszelkie spory nie dające się rozwiązać na podstawie niniejszego regulaminu będzie rozstrzygać komisja sędziowska
b) Wszelkich dodatkowych informacji będzie udzielać komisja sędziowska