Angelo Rosiello

Imię:
Angelo

Nazwisko:
Rosiello

Informacje o prelegencie:
Urodziłem się w Mesagne (BR) we Włoszech w 1982 roku i ukończyłem z wyróżnieniem studia na kierunku Inżynierii Systemów Komputerowych na Politechnice w Mediolanie w roku 2006. Obecnie jestem studentem doktorantem na Politechnice w Mediolanie. Pracuję pod kierunkiem prof. Fabrizio Ferrandiego razem z ST Microelectronics nad ekstrakcją regularności funkcjonalnej w czasie syntezy logicznej oraz jej praktycznych zastosowaniach. Współpracuję także z prof. Christopherem Kruegelem przy tworzeniu nowych rozwiązań bezpieczeństwa ICT.

Temat wystąpienia:
Crypto Viruses: an Overview

Abstrakt: